โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

 ติดต่อ-สอบถาม

หน้าแรก  ติดต่อ-สอบถาม

ชื่อ - นามสกุล *
Email *
หัวข้อเรื่อง *
ข้อความที่ต้องการส่ง *

ติดต่อ - สอบถาม

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com

Tel : 043 - 237589

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 107/9 หมู่ที่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ตำบลในเมืือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043-239589

 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่