โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
บุคลากร

นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว

นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นางภัททิรา  ชำกรม

นางภัททิรา ชำกรม

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางกุสุมาลย์  สมศักดิ์

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

facebook

เว็บไซต์

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย : www.NongChai.ac.th

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com  phone : 043 - 237589

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.WebKrooX.CoM