เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

นางสาววัชรา  ภักดียิ่ง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางเนื่องนิตย์  พาลี
     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ     

นางสาวชุตินธร  หัตถพนม
     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ    

 
   
   

เลขที่ ๑๐๗/๙ หมู่ ๑๒  ถ.ราษฎร์คนึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙  , โทรสาร  :  ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๖

©2014 by www.nonchai.ac.th