เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

            เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม ๒๕๖๐

  

ภาพกิจกรรม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม ๒๕๕๘

กิจกรรมวันแม่

อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, คณะครูและบุคลากร, นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินรนาถ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้ชีวิตและความรักอย่างบริสุทธิ์  บรรยากาศในงานอบอวนและอิ่มเอมไปด้วยพลังแห่งรัก....คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ

 

    

    

    

กิจกรรมวันอาเซียน

ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘....โรงเรียนได้จัดงานวันอาเซียน กิจกรรมการแสดงและฐานการเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับอาเซียน เช่น อาหาร การแต่งกาย             การสื่อสาร แข่งขันการตอบปัญหา เป็นต้น อ่านต่อ

 

    

    

    

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ๕ โครงงาน

     
       
       
      
      
โครงงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงาน ศิลปะศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
โครงงงาน สังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

"ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต"โรงเรียนจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ปลูกฝังคุณธรรมด้วยการรู้จักการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็มอบขนมและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี  กรรมการสถานศึกษาให้กับนักเรียน  อ่านต่อ 

 

พัฒนาครูเพื่อครูมืออาชีพ....บทบาทครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้ครูเห็นบทบาทของการเป็น Coach และ Facilitator แบบกัลญาณมิตรและการประเมินเพื่อคืนอำนาจการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อ่านต่อ

 

 

เทศบาลนครขอนแก่นจัดงาน "วันกตัญญูบูชาครู" และมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ  ประจำปี ๒๕๕๘   ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๐๐ น.
คุุณครูที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือ  คุณครูสมบูรณ์  พรหมจารย์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
อ่านต่อ

 

รับโล่ห์รางวัลห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑
โครงการ Samsung Smart Learning Center ...ได้มอบโล่ห์รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ  ในการนี้ครูสัญญา มัครินทร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมเสวนาการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาบูรณาการ
อ่านต่อ


  "ความรู้  
คู่คุณธรรม
นำสู่อนาคต"
โรงเรียนจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ปลูกฝังคุณธรรมด้วยการรู้จักการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็มอบขนมและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี  กรรมการสถานศึกษา  ให้กับนักเรียน

อ่านต่อ


 

 ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๐๐ น.

เทศบาลนครขอนแก่นจัดงาน "วันกตัญญูบูชาครู" และมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ       ประจำปี ๒๕๕๘
คุุณครูที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือ  คุณครูสมบูรณ์  พรหมจารย์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
อ่านต่อ

 

 

พัฒนาครูเพื่อครูมืออาชีพ....บทบาทครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้ครูเห็นบทบาทของการเป็น Coach และ Facilitator แบบกัลญาณมิตรและการประเมินเพื่อคืนอำนาจการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อ่านต่อ
 


 
 

 ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน

++ เชิญชวนเสนอราคาหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

++ ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

++ ประกาศรับสมัครครูปฐมวัย 31-ต.ค.-11-พ.ย.59

++ กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่

++ ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

++ ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 

 
   
   

เลขที่ ๑๐๗/๙ หมู่ ๑๒  ถ.ราษฎร์คนึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙  , โทรสาร  :  ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๖

©2014 by www.nonchai.ac.th