ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประวัติ
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481    เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน
ประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง) เป็นสาขาของโรงเรียนวัดโพธิ์  บ้านศิลา  ตั้งอยู่บ้านดอนยาง  
หมู่ที่  17  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3   แผนสามัญศึกษา  มีครู จำนวน  3  คน นายสุกิจ  สีดาทัน 
เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาทางราชการ ได้ยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง)  
และย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ  บริเวณบ้านโนนชัย (สถานที่ตั้งปัจจุบัน)  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4  
   ในวันที่  16  พฤษภาคม  2496  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนบ้านโนนชัย(กฐินสามัคคี
อุทิศ) ต่อมาในวันที่  1  ตุลาคม  2515 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล   และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  ถนนราษฎร์คนึง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  มีนายพิชิต  กองคำ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท
   สำหรับที่ดินของโรงเรียนได้มาจากจังหวัดจัดซื้อในราคา  500  บาท  มีพื้นที่จำนวน 32     ไร่
2 งาน 47 ตารางวา  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2480  พระมหาเส็ง  ได้ยกที่ดินทางทิศตะวันตกของวัด
ให้โรงเรียน จำนวน  4  ไร่  เมื่อรวมกันเข้าโรงเรียนจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา 
    ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน   23  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด   698  คน  มีพนักงานครูจำนวน     34   คน  
ครูอัตราจ้างจำนวน  5  คน ครูชาวต่างชาติจำนวน   1  คน   ครูสนับสนุนการสอนจำนวน  2  คน นักการ
ภารโรงจำนวน  3  คน  แม่ครัวจำนวน  3  คน  

ปรัชญา
สุวิชาโน  ภะวัง โหติ  แปลว่า  “ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ”


วิสัยทัศน์  (Vision)
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่  เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่าย

พันธกิจ  (Mission)
1.    จัดการศึกษาตามแนววิถีชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.    พัฒนาองค์กร ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
3.    สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

 1. Situs Judi Slot Terlengkap
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Pragmatic Play
 4. Situs Slot Online Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 6. Game Slot Online
 7. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 8. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 9. Slot Joker123
 10. Agen Slot Online Resmi
 11. Slot Deposit Pulsa
 12. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 13. AloJudi Slot
 14. Situs Slot
 15. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 16. Mesin slot gacor 88
 17. Mesin slot
 18. Link Slot Online
 19. Slot Via Dana
 20. Daftar Situs Bo Slot Online Gacor Terbaik 2022
 1. Slot Online Terpercaya
 2. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 3. Daftar Situs Judi Slot Online Terpercaya
 4. Judi Slot Terpercaya
 5. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 6. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik
 7. Slot Hacker
 8. Situs Slot Online Terbaik
 9. Slot Gacor Gampang Menang
 10. Slot Online
 11. Situs Slot Online Terbaik 2022
 12. Slot RTP Pragmatic
 13. Situs Slot Gacor 2022

สำหรับเจ้าหน้าที่