โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

  

กระดานสนทนา ถามตอบ  :: สนทนาทั่วไป

  • view 156 ครั้ง
  • 13-December-2019 15:37:46

    Teambuilding

    The indoor and outdoor corporate entertainment team Bangkok, Bangkok, Thailand - Excel Solutions Asia is one of the most respected organizers in Asia and has held various teambuilding events since 2006. Meanwhile, more than 30 exciting activities and games have been developed. team work, including CSR - Corporate Social Responsibility. The best outdoor events are photo hunting, treasure hunting and incredible races. Most events last around 4 to 5 hours and are suitable for groups of all sizes. However, this sometimes depends on the location and activity chosen. Indoors, we strongly recommend holding charity motorbike events, iPad filmmaking, creative painting, and fashion team events. All events at competitive prices and you get something for your budget!
  • Exit


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่