ผู้อำนวยการ- บุคลากรบุคลากร :: ผู้อำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 0899422650
E-Mail : nonchai1@hotmail.com


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่