ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

 

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม
อนุบาล อ.2 31 28 59
อ.3 40 28 68
รวม 71 56 127
ประถมศึกษา ป.1 39 35 74
ป.2 37 35 72
ป.3 36 27 63
ป.4 42 42 84
ป.5 27 42 69
ป.6 35 39 74
รวม 216 220 436
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 39 20 59
ม.2 23 26 49
ม.3 12 16 28
รวม 74 62 136
รวมทั้งสิ้น 361 338 699


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่