ประกาศจรรยาบรรณนโยบายคุณธรรม- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศจรรยาบรรณนโยบายคุณธรรม

ประกาศจรรยาบรรณนโยบายคุณธรรม

Save ดาวน์โหลดไฟล์

tags  :  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ  ทดสอบ   

  โพสต์ : 23  2560 เวลา 15:19:59

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่