นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เมืองกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๗) ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีรับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันฯดังกล่าว ณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร สนามกีฬา ๓๖ พรรษา (๑๒ ปี) และศูนย์เยาวชนทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

tags  :  ก.ค.ศ.  สพฐ.  การศึกษา  อปท  อบต.   

  โพสต์ : 21-11-2017

 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่