กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลบ้านโนนชัย- วีดีโอกิจกรรม

  

หมวดหมู่  :: แนะนำโรงเรียน ::  กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เทศบาลบ้านโนนชัย


นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว

นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นางภัททิรา  ชำกรม

นางภัททิรา ชำกรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกุสุมาลย์  สมศักดิ์

นางกุสุมาลย์ สมศักดิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่