โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

  

วีดีโอกิจกรรม หมวด  :: การแข่งขันกีฬา ::  กิฬากลุ่มเทศบาลบ้านโนนชัยปี 2560

กิฬากลุ่มเทศบาลบ้านโนนชัยปี 2560

หมวด : การแข่งขันกีฬา  อัปโหลดเมื่อ 28-Dec-2017 09:03:46 PM

Embed
521
pageview
 


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่