รับการตรวจเยี่ยมฯ ความพร้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานสร้างอัลบั้ม

รับการตรวจเยี่ยมฯ ความพร้อมของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น นำโดยนายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี , นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี,นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล และนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

+++ คณะผู้บริหารเทศบาลได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยโดยมี นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ,รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้การต้อนรับและนำคณะผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น การจัดทำมาตรการเข้มข้นตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าโรงเรียน ,โรงอาหาร (มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดอย่างน้อย 1 เมตร) ,การจัดห้องเรียนแบบใหม่ (โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน โดยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่ง 1 ห้องเรียน จะสามารถจัดได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น) รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลได้กำหนดระยะห่างตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ปกครอง เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆป้องกันโรคโควิดอีกด้วย

วันที่ : 29 2563 : 23:10  645 ครั้ง
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่