โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยMig สร้างอัลบั้ม

กีฬาสี 3 พี่น้อง  
28 ธันวาคม 2560 โครงการกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
- โครงการเน้นความรัก สมัคสมานสามัคคี ของนักเรียน ครู-บุคลากร และชุมชน  ภายใต้คอนเซป "กีฬา 3 พี่น้อง"  ในงานมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตั้งแต่ระดับชั้น อ.-ม.ต้น  ผู้ปกครองร่วมแข่งขันกับลูก  ครู-บาคลกร และนักเรียน  ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอ่างสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์
วันที่ : 3 2561 : 11:26  617 ครั้ง


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ที่อยู่ 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

E-mail : nonchai1@hotmail.comphone : 043 - 237589

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonchai.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่