เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 


"ปีบริการ
มาตรฐาน
อย่างมืออาชีพ"
                                
หัวใจบริการ คือ การให้บริการด้านการจัดการศึกษา และพัฒนาคน  ผ่านแนวคิดหลักคือ "บริการผ่านวิถีชีวิต ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและจิต
ที่มีคุณธรรม" 
อ่านต่อ


หยดน้ำแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒๐  กิจกรรม ที่กลั่นองค์ความรู้ในวิชาบูรณาการในภาคเรียนที่ื ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  สิ่งที่นักเรียนเกิดการเรียนรู้  ถูกถ่ายทอดผ่านละคร  บทเพลง  นิทรรศการและการสาธิตต่างๆ นับเป็นมหกรรมของการสรุปบทเรียนของนักเรียนตั้งแต่ระดดับชั้นอนุบาล...จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านต่อ
  "ความรู้  
คู่คุณธรรม
นำสู่อนาคต"
โรงเรียนจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ปลูกฝังคุณธรรมด้วยการรู้จักการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็มอบขนมและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี  กรรมการสถานศึกษา  ให้กับนักเรียน

อ่านต่อ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๐๐ น.


เทศบาลนครขอนแก่นจัดงาน "วันกตัญญูบูชาครู" และมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ ประจำปี ๒๕๕๘
คุุณครูที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือ  คุณครูสมบูรณ์  พรหมจารย์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
อ่านต่อ

พัฒนาครูเพื่อครูมืออาชีพ....บทบาทครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้ครูเห็นบทบาทของการเป็น Coach และ Facilitator แบบกัลญาณมิตรและการประเมินเพื่อคืนอำนาจการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อ่านต่อ
รับโล่ห์รางวัลห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑
โครงการ Samsung Smart Learning Center ...ได้มอบโล่ห์รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ  ในการนี้ครูสัญญา มัครินทร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมเสวนาการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาบูรณาการ
อ่านต่อ
 

 
   
   

เลขที่ ๑๐๗/๙ หมู่ ๑๒  ถ.ราษฎร์คนึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙  , โทรสาร  :  ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๖

©2014 by www.nonchai.ac.th