เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ภาพกิจกรรม ๒๕๖๐

  

ภาพกิจกรรม ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์

** หนังสือเชิญยื่นเสนอราคา หนังสือเรียนฟรี 15 ปี                                

** ราคากลางพิจารณายื่นเสนอราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ภาพกิจกรรม ๒๕๕๘

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ๕ โครงงาน

     
       
       
      
      
โครงงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงาน ศิลปะศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
โครงงงาน สังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 
   
   

เลขที่ ๑๐๗/๙ หมู่ ๑๒  ถ.ราษฎร์คนึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙  , โทรสาร  :  ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๖

©2014 by www.nonchai.ac.th